4.Uluslararası @SheepnetEU Çalıştayındayız.

ÇAĞLAR KOYUNCULUK OLARAK 4.ULUSLARARASI SHEEPNET ÇALIŞTAYINA KATILMAK İÇİN İTALYA/SARDUNYA DA BULUNMAKTAYIZ .

SHEEPNET HAKKINDA

SheepNet Hakkında

Avrupa ve komşu ülkelerinde koyun eti ve sütü üretimi çok önemli çiftlik faaliyetidir. Avrupa’da 830000 çiftlikte 85 milyon hayvan yetiştirilmekte Türkiye’de ise 127.000 çiftlikte 31 milyon hayvan yetiştirilmektedir. Ancak, EUROSTAT verilerine göre AB ülkelerinde 2000 yılından beri koyun yetiştiricileri %50 azalmıştır. Diğer taraftan son 10 yıldır ülkeye ve üretim sistemlerine bağlı olarak koyunlarda verimlilik %40 azalmıştır. Koyun yetiştiriciliği birçok “marjinal” alanlarda sosyal, ekonomik ve çevresel konularda anahtar role sahip olduğundan verimlilikteki bu azalma anılan alanlardaki sürdürülebilir gelişimi etkileyecektir.

 

Koyunculuk sektörünü yeniden cazip hale getirmek için koyun eti (aşılan koyun başına yetiştirilen kuzu) ve sütündeki verimliliği (aşılan koyun  başına sağılan koyun) sürdürülebilir şekilde atttırmak esatır.

SheepNet (Sharing Expertise and Experience towards sheep Productivity through NETworking)-(Koyunculukta verimliliğe yönelik uzmanlık ve tecrübelerin ağ oluşturma ile paylaşılması) projesi, Idele (Fransa) tarafından yürütülen, 3 yıllık, H2020 tarafından RUR-10-2016-2017 başlığı altında 1.99 milyon € ile desteklenen ve Ekim 2019’ a kadar sürecek bir projedir. koyunculukta verimliliği arttırmayı hedefleyen bir projedir. SheepNet projesi 6 başlıca koyun üreticisi AB üyesi ülkeler (Fransa, İrlanda, İtalya, Romanya, İspanya, Birleşik Krallık) ile Türkiye ile yürütülmektedir.

SheepNet koyunculukta verimliliği iyileştiren yenilikçi uygulama esaslı bir ağdır. Bu ağ özellikle etkin üreme, etkin gebelik ve kuzu ölümlerinin azaltılmasına odaklanmaktadır, zira bu üç faktör sürdürülebilir ve karlı koyun üretim sistemleri için önemlidir.

SheepNet Avrupa çapında araştırmacı, çiftçi ve danışmanlar arasında bilimsel ve pratik bilgilerin sağlam bir şekilde değişimini sağlayacaktır. SheepNet ulusal ve uluslararası düzeyde çok aktörlü ve disiplinler arası yaklaşım ile koyunculukta verimliliği iyileştirmek için yenilikçi ve en iyi uygulamaların/teknolojilerin-uygulamaların yaygınlaştırılmasını ve uygulanmasını teşvik edecektir. Bu ağ tüm AB ülkelerine aracılara ve koyun üreticilerine açıktır. SheepNet altında birçok ulusal ve uluslararası çalıştaylar, yayınlar ve etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Lacaune koç ve pedigreenin önemi 2

Lacaune koç ve pedigreenin önemi
Lacaune koyunlarımızı secerken birinci önceligimiz pedigreesi iyi olan koclardi.
Böylelikle daha verimi bir sürü elde etmiş olucaktik. Videodaki koçun dedeleri ve nineleri çoklu dogüm eşleri.

Lacaune koyunu dayanıklı mı?

Lacaune diğer süt ırklarin dan en ayırt edici özeligi dayanikli olmasidir. Biliyorsunuz süt ırklarinin geneli hassas ve dayaniksiz koyunlardir. Lacaune yaygın süt ırklari içerinsinde endayanikli olanıdir

Lacaune pedigree okuması

Lacaune koçlarımızdan örnekler. Video daki pedigreede gördüğünüz gibi koyunlarimizi geliştirmek için aldigimiz koclar pedigree li ve cok iyi bir genetiğe sahip.

Lacaune koç ve pedigreenin önemi

Lacaune koyunlarımızı secerken birinci önceligimiz pedigreesi iyi olan koclardi.
Böylelikle daha verimi bir sürü elde etmiş olucaktik. Videodaki koçun dedeleri ve nineleri çoklu dogüm eşleri.

Lacaune koyunu fiziki yapısı

Lacaune koyunu sal olarak uzun . Omuz yüksekligi olarak da yüksek bir koyundur.
Yapağsınin büyuk bir bölümunü kendi döker.
Lacaune koyunu döşü geniştir. Buda et özeligini gösterır. Kuyruk çıkışından itibaren aynı kalınlıktadır. Ve diseklere kadar gelen uzun bir kuyruğu vardır.

Lacaune koyunu ikiz dogum oranı.

Lacaune koyunu %80 oranında ikiz doğum yapar. Bu oran büyük koyun işletmelerinin oranıdır. Küçük işletmelerde ilği ve bakımın daha iyi olmasından dolayi çom daha artabilir. Lacaune iki yılda 3 dogum yapma özeliği vardır

İle De France Koyunlarda Karkas Randımanı

İle De France Koyunlarının Karkas Randımanı %55 üstüne çıkabilir.

İle de france çok üst seviye bir etçidir hızlı büyür, et kalitesi çok iyidir ve karkas randımanı %55 in üstüne çıkabilir. Rekor karkas randımanı %66.4 olarak kayıt edilmiştir. Et lezzeti muazzamdır. Genelde et ırklarının et rengi esmerdir. ile de france bizi bu noktada çok şaşırtı .ile de france et rengi açık renklidir. Pembe renkli et sahip olan ile de france oldukça lezzetli ve sulu bir etti var. Günümüz kasaplarının ve restoran şeflerinin tercih etiği düzeydedir  karkası yapı olarak yağsızdır. Kas yapısı gelişmiş olan ile de france’nin etin değerli olan bölgelerinin karkasta ki yüzdesi fazladır. Bu özelikler ile de france nin çok iyi bir etçi koyun ırkı olarak tercih edilmesini sağlamıştır.

Neden Lacaune koyunu yetiştirilmeli?

Neden Lacaune koyunu yetiştirilmeli?
Lacaune koyunu ülkemizdeki koyun yetiştiricisinin taleplerine cevap vermektedir. Artan maliyetlerden dolayi yetiştirici bir koyundan yüksek ikizlik elde etmek istemektedir. Lacaune bu noktada iyi bir tercihtir. Et ve süt veriminin . Yerli süt ırkı koyunlardan daha yüksek olmasi çok önemlidir.

DAMIZLIK ÇİFTLİĞİMİZİ KUŞ BAKIŞI İZLEYİN

Çağlar koyunculuk çiftliği Trakya’nın merkez noktası olan Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinin Çerkez müsellim mahallesin de bulunmaktadır. Bölgemiz tarım ve hayvancılık bölgesidir. Çiftliğimiz 15600 metre kare alan üzerine kuruludur

Yazının devamına Çiftliğimiz sayfamızdan ulaşabilirsiniz. TIKLA